Viestintätoimisto TiimiMedia osk on helmikuussa toiminut peräti 12 vuotta. Se perustettiin 1.2.2012 Helsingissä. Helmikuussa juhlitaan siis TiimiMedian syntymäpäiviä.

TiimiMedia osk, www.tiimimedia.fi on täyden palvelun viestintätoimisto. Se on myös monialainen työosuuskunta. Viestintäpalvelujen lisäksi Mikon Kotipalvelu, www.mikonkotipalvelu.fi, tarjoaa mm. kiinteistöpalveluja kuten lumenluontia, hiekoitusta ja pienimuotoisia kodin remonttipalveluita.

TiimiMedia sai viime tilikaudella pientä liikevoittoa, vaikkakin sen liikevaihto laski jonkin verran. Muuten sen toiminta oli todella aktiivista. Oli paljon mm. kokouksia, tapahtumia ja jäsenistö osallistui vilkkaasti mm. yhteistyökumppaneiden ja sidosryhmien webinaareihin ja muihin koulutuksiin.

Ukrainan sota, siitä seurannut energiakriisi ja kustannusten nousu ovat väistämättä vaikuttaneet liikevaihtomme. Asiakkaamme ovat tulleet ehkä hieman varovaisiksi sekä maailman epävarmuuden että kustannusten nousun vuoksi.

Markkinoi, markkinoi, markkinoi
Näiden 12 vuoden aikana on ainakin yksi asia, joka ei ole muuttunut. Nimittäin markkinoinnin tärkeys. TiimiMedian on markkinoitava jatkuvasti omia palvelujaan ja tuotteitaan mm. sosiaalisessa mediassa.

Mikon Kotipalvelulle valmistui viime vuonna uudet ja upeat verkkosivut. Ne eivät yksin riitä, vaan sen palveluja on markkinoitava säännöllisesti myös mm. sosiaalisessa mediassa 
esitteiden laatikkojakelun lisäksi. 

Jokaisen TiimiMedian jäsenen on myös itse markkinoitava ja myytävä omia palvelujaan ja tuotteitaan. Totta kai TiimiMedia auttaa jäsenistöään näissä asioissa. Pidämme säännöllisesti asiakkaiden hankintakokouksia, jossa pohdimme erilaisia keinoja, miten markkinoimme ja myymme entistä tehokkaammin.

Tartu rohkeasti puhelimeen
Mielestäni suomalaisille on yleensäkin yllättävän vaikeaa markkinoida omia palvelujaan ja tuotteitaan. Asia on toki sosiaalisen median myötä parantunut. Mutta turhan moni jännittää edelleen soittaa tai muuten ottaa yhteyttä suoraan uusiin asiakkaisiin. Tähän kaipaan rohkeutta ja muutosta. Tarttukaa siis rohkeasti luuriin ja pirauttakaa nk. kylmille asiakkaille.

En voi myöskään olla korostamatta jälkimarkkinoinnin tärkeyttä. Vanhoista asiakkaista on myös pidettävä huolta viestimällä heille säännöllisesti eri keinoin.

Avoimuus, yhteistyö ja hyvä yhteishenki ovat olleet kaikki nämä vuodet johtoajatuksiamme. Mielestäni TiimiMedia on hyvin onnistunut vaalimaan näitä arvojaan.

Kiitän kaikkia asiakkaitamme ja yhteistyökumppaneitamme hyvästä yhteistyöstä näinä kahtenatoista vuotena! Kaunis kiitos kuuluu myös jäsenistöllemme.

Toivotan asiakkaille, yhteistyökumppaneille ja jäsenistölle menestystä vuodelle 2024!

 

Marjaana Sunila-Kankare