Esittelyt


Alexander Dyachenko

Teen web- ja muita sovelluksia, tietokantoja ja suunnittelen verkkosivuja. Lisäksi teen web-mainoksia, hakukoneoptimointia ja mainoksia sosiaaliseen mediaan. Olen toiminut ohjelmistosuunnittelijana Microsoftin .NET- ympäristössä. Hallitsen projetktinhallintaohjelman sekä myynti-, kirjanpito- ja laskutussovelluksen. Toimin myös valokuvaajana. Olen tehnyt myös elektronikkkasuunnittelua. Koulutukseltani olen AMK insinööri.
 

Veli-Pekka Ikonen

Toimin webAD:nä eli suunnittelen ja toteutan verkkosivuja sekä teen hakukoneoptimointia. Minulla on kokemusta seuraavista www-sisällönhallintajärjestelmistä (CMS): Drupal, WordPress ja Liferay. Ohjelmointikielistä tunnen muun muassa: C/C++, Visual Basic, Pascal, JavaScript ja Php.

Tarjoan seuraavia palveluita: WebAd, hakukoneoptimointi, ohjelmointi, käyttöliittymien suunnittelu, valokuvaus, kuvankäsittely sekä metsätieteen tutkimus. Olen työskennellyt mainostoimistossa Joensuussa. Lisäksi olen toiminut ohjelmoijana ja suunnittelijana Joensuun kaupungilla ja Itä-Suomen yliopistossa. Hallitsen graafisen käyttöliittymän suunnittelun sekä Excelin makrot. Kuvankäsittelyssä hallitsen Abode Creative Suite -ohjelmiston perusteet: Photoshop, Illustrator ja InDesign. Olen valokuvannut vuosia esimerkiksi tapahtumia, ihmisiä, maisemia ja kasveja. Koulutukseltani olen filosofian maisteri tietojenkäsittelytieteestä ja filosofian tohtori metsätieteistä. Tutkijana olen perehtynyt esimerkiksi tuulituhoihin ja puuaineen ominaisuuksiin, olen myös toteuttanut sahaussimulaattorin sekä rakentanut männyn kolmiulotteisen kasvumallin. Lisäksi olen tehnyt lukuisia tilastoanalyysejä.

Sirpa Kulonen

Olen korkeakoulututkinnon suorittanut, luova ja ideointikykyinen 
median moniosaaja, jolla on pitkä kokemus sekä aikakaus- että sanomalehtityöstä. Kirjoittamisen lisäksi olen urani aikana editoinut, taittanut, valokuvannut, hoitanut kuvankäsittelyä ja painoyhteyksiä sekä laatinut verkkosivuja ja -uutisia. Kielitaidostani ja visuaalisesta osaamisestani on ollut hyötyä useissa eri tehtävissä.

Olen järjestelmällinen, tarkka sekä organisaatio- ja paineensietokykyinen, mikä on ollut eduksi sekä hektisessä uutistyössä että toimitussihteerinä. 

Peik Nasrollah

Olen media-alan moniosaaja. Työskentelen tv-kuvaajana ja -toimittajana sekä valokuvaajana. Olen tehnyt elämäkertadokumentteja ja järjestänyt valokuvanäyttelyitä useissa maissa. Olen valokuvannut, raportoinut ja videoinut sota-alueilla ja myös editoinut reportaasini. Lisäksi olen tehnyt dokumentteja ja valokuvanäyttelyitä poliittisesti ja historiallisesti kulttuurisista aiheista sekä sosiaalisista tapahtumista. Tuotan dokumentteja ja näyttelyitä monikulttuurisuudesta ja elämästä.

Marjaana Sunila-Kankare

Olen viestinnän monipuolinen ammattilainen. Suunnittelen viestintää ja strategista viestintää, teen julkaisuja ja verkkojulkaisuja. Hallitsen ulkoisen, sisäisen, markkinointi- ja muutosviestinnän. Tuotan sisältöä verkkoihin. Järjestän myös tiedotus- ja  PR - tilaisuuksia. Annan viestintäkoulusta. Olen myös toiminut matkailualalla vuosia, joten järjestän matkoja erilaisiin tapahtumiin, messuille jne. Koulutukseltani olen valtiotieteen maisteri. Olen suorittanut myös markkinointi- ja tiedottajatutkinnot sekä WWW Verkkoviestinnän Diploma -koulutusohjelman.

Juhani Sippola

Tuoreita, uusia näkökulmia ja ideoita löytävä viestinnän ja markkinoinnin ammattilaisen määritelmä kuvaa minua osuvasti. Lehdistötiedotteet, tuote- ja messutiedottaminen, lehtijutut erityisesti asiakas- ja ammattilehtiin, valokuvaus, lehdistösuhteet, urheilumarkkinointi, sähköiset uutiskirjeet ja verkkosivujen päivitys kuuluvat osaamisalueisiini. Viestintäsuunnitelmien ja -kampanjoiden suunnittelu ja toteuttaminen sujuu kokemuksella.

Sosiaalisen median hyödyntäminen viestinnässä ja markkinoinnissa on tuttua. Käytännön kokemusta minulle on kertynyt myös hakukonemarkkinoinnin ja hakusanamainonnan toteutuksista. Tutuimpia toimialoja ovat yli 10 vuoden työkokemuksen jälkeen mm. ICT, opetus- ja koulutus, taloushallinto, rakentaminen, merenkulku, veneily ja tekniikka yleensä. Viimeistelen parhaillaan urheilumarkkinoinnin erityisopintojani. Tiedottaja- ja Markkinointi -tutkintojen lisäksiolen suorittanut Digital Media in Business -koulutusohjelman.

Miia Vistilä

Miia Vistilä on valtiotieteen maisteri, sarjakuvataitelija, toimittaja ja kuvittaja. Hän on erikoistunut vähemmistökysymyksiin ja populaarikulttuuriin. Portfolio: http://amina.sarjakuvablogit.com/portfolio/

Claudio Lintunen

Olen nuori luova web-suunnittelija. Keskityn enimmäkseen modernejen verkkosivujen suunnitteluun ja toteukseen. Sivuni ovat responsiivisia sekä visuaalisesti upeita ja sulavia modernejen animaatioiden ja siirtymien ansiosta. Hallitsen myös graafisen suunnittelun ja kuvankäsittelyn mm. Adoben Photoshop -ohjelmistolla. Osaan myös tehdä interaktiivisia Flash -animaatioita Adoben Flash ohjelmistolla.
Minulla on silmää nykyajan muodille, jota hyödynnän sivuissani, asiakkaan toiveet huomioon ottaen. Etsin aina uutta inspiraatiota ja kokeilen uusia asioita. Teen asiakkaan toiveen mukaiset sivut, jotka erottuvat joukosta ja herättävät kävijöiden huomion. Claudio Lintunen CV

Heikki Lukinmaa

Minulla on vankka kokemus etenkin sähköisestä mediasta. Olen työskennellyt eri ajankohtaistoimituksissa niin radiossa kuin TV:ssäkin. Olen toiminut uutisreportterina mm. MTV3:ssa sekä BBC:n suomenkielisen toimituksen kirjeenvaihtajana. Olen videoinut ja raportoinut etenkin tieteeseen liittyvistä aihepiireistä eri puolilta maailmaa. Olen erityisen kiinnostunut avaruustutkimuksesta; haastatellut muun muassa kolmea kuukävelijää.
Vahvuuteni ovat innovatiivisuus ja luotettava ääni. Koulutukseni on VTM.Omaan myös media-alan ammattitutkinnon. Hallitsen suomen kielen - sekä Stadin slangin. Tulen toimeen myös muun muassa saksan kielellä.

Suvi Niini

Olen vesitekniikan diplomi-insinööri ja kokenut projektiammattilainen.Erityisalaani on vesihuollon kehittämissuunnittelu ja siitä kumpuavat yleissuunnitelmat, toteutettavuusselvitykset, investointiohjelmat ja ympäristövaikutusten arvioinnit. Teen data-analyysejä, verkostomallinnusta ja pohjaveden virtausmallinnusta.  Laadukkaita ja visuaalisia raportteja. Myös projektisuunnittelua, tarjousvalmistelua ja konsultointia kansainvälisten rahoittajien vesi- ja ympäristöhankkeisiin. Vesialaan liittyvien juttujen kirjoittamista ja nettisivujen päivitystä. Avustan mielelläni kaikessa vesiensuojeluun liittyvässä!

Annariikka Leino

Olen viime vuodet henkilöhaastatteluihin erikoistunut pitkän linjan toimittaja. Aloitin työurani muoti- ja kauneustoimittajana Yhtyneissä Kuvalehdissä sekä freelancerina mm. Image-lehdessä 1990-luvun alussa. Jatkoin kirjoittamalla elokuvista, kuvataiteesta ja musiikista Filmihulluun 2000-luvun alkupuolen, ja Sanoma Kaupunkilehtien Lähisanomiin sekä Sanoma Magazines´ille -Stockmann Exclusive, Prima- 2000-luvun lopun. 2010-luvulla olen tehnyt henkilökuvia Töölöläinen- ja Rytmi-lehtiin. WSOY julkaisi keväällä 2014 ensimmäisen kirjani, muusikko Maarit Hurmerinnan elämäkerran.Olen koulutukseltani FM, kongressijärjestäjä ja aulapalveluemäntä. Olen tehnyt tiedotuskampanjoita (Suomen World Vision, Marja Kurki Oy, Riku Niemi Orkesteri) ja toiminut tapahtumien ja festivaalien esittely- ja edustustehtävissä (UMO, Marja Kurki Oy).Elämäkertojen kirjaaminen on kovassa nosteessa; yhä useammat haluavat jättää itsestään kirjallisen ”jäljen”. Kirjoittajana minulle on erityisen tärkeää onnistua luomaan luottamuksellinen suhde haastateltavani kanssa. Olen kiinnostunut elämän koko kirjosta. Itsekin maailmaa kolunneena en hätkähdä karujenkaan kohtaloiden kuvaamista. Titteleitäkin tärkeämpiä ovat rosoiset ihmiskohtalot ja selviytymistarinat.

Eija Pohjansaari

Toimittaja, data-analyytikko, valokuvaaja, vtm (taloustiede). Olen luova ja helposti innostuva viestinnän ammattilainen. Teen organisaatioviestintää, lehdistötiedotteita, julkaisuja ja lehtijuttuja sekä paperille että verkkoon. Minulla on taito saada mutkikkaatkin asiakokonaisuudet helposti ymmärrettävään muotoon. Minulla on paljon kokemusta numeerisen aineistonkäsittelystä, joten pystyn havainnollistamaan numerodataa erilaisin infografiikan keinoin. Olen hyvä analysoimaan laajoja aineistoja ja hakemaan tietoa eri lähteistä. Hakukoneoptimointi, Google Analytics ja WordPress ovat minulle tuttuja. Olen amatöörivalokuvaaja ja osallistunut useaan valokuvausnäyttelyyn. Olen erittäin hyvä tekemään henkilöhaastatteluja. Muita minua kiinnostavia aihepiirejä ovat talous ja tietotekniikka, luonto, liikunta, hyvinvointi ja matkailu. Olen valmistunut valtiotieteen maisteriksi taloustieteestä.

TiimiMedia 2013